earth auger

earth auger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth auger dünya burgu

earth auger terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
auger burgu
auger bit burgu ucu
auger effect burgu efekti
auger shower burgu duş
auger-electron burgu elektron
auger-eyed burgusu gözlü
screw auger vida burgu
auger boring burgu sıkıcı
auger drilling burgu sondaj
auger motor burgu motoru
auger filler burgu dolgusu
feed auger yem burgu
auger conveyor burgu konveyörü
continuous flight auger sürekli uçuş burgu
auger shaft burgu mili
sweep auger süpürme burgu
hollow stem auger içi boş sap burgu
auger drive burgu sürücü
drain auger drenaj burgu
auger screw burgu vidası
rotating auger dönen burgu
flight auger uçuş burgu
auger drill burgu matkabı
auger system burgu sistemi
bucket auger kova burgu
intake auger giriş burgu
ice auger buz burgu
auger feed burgu besleme
feeding auger besleme burgu
hydraulic auger hidrolik burgu
auger bearing burgu yatağı
auger electron burgu elektronu
unloading auger boşaltma burgu
auger rig burgu teçhizatı
auger hole burgu deliği
auger well burgu kuyusu
auger design burgu tasarımı
auger feed screw burgu besleme vidası
mixing auger karıştırma burgu
auger electron spectroscopy burgu elektron spektroskopisi
steel auger çelik burgu
hollow-stem auger drills içi boş gövdeli burgu matkaplar
auger technology burgu teknolojisi
auger tube burgu tüpü
twin auger ikiz burgu
lift auger burgu kaldırma
auger speed burgu hızı
conveyor auger konveyör burgu
pitch auger zift burgu