earth

earth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth toprak