earplug

earplug teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earplug kulak tıkacı

earplug terimi için benzer kelimeler ve anlamları

foam earplug köpük kulak tıkacı