earpiece

earpiece teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earpiece kulaklık