earphone

earphone teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earphone kulaklık