earnestness

earnestness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı