earnest

earnest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earnest ciddi