earned run

earned run teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earned run kazanılan koşu