earn one's stripes

earn one's stripes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earn one's stripes bir tane çizgili kazanmak

earn one's stripes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

change one's stripes birinin çizgisini değiştir
earn your stripes çizgilerini kazan
earn stripes çizgili kazanmak
earn their stripes çizgilerini kazan
4. earn your stripes 4. çizgili kazanın
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
earn one's keep bir tanesini kazan
earn n earn kazan n kazan
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
stripes çizgili
the stars and stripes forever sonsuza kadar yıldızlar ve çizgiler
of all stripes tüm çizgilerin
stars and stripes yıldızlar ve çizgiler
tiger stripes kaplan çizgili
white stripes beyaz çizgiler
zebra stripes zebra çizgileri
all stripes tüm çizgiler
three stripes üç çizgili
ideological stripes ideolojik çizgiler
color stripes renk şeritleri
bonnet stripes kaput şeritleri
broad stripes geniş çizgiler
earned its stripes çizgisini kazandı
different stripes farklı çizgiler
yarn dyed stripes boyalı iplikler
stars and stripes flag yıldızlar ve çizgiler bayrak
reflecting stripes yansıtan çizgiler