earn one's keep

earn one's keep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earn one's keep bir tanesini kazan

earn one's keep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
earn one's stripes bir tane çizgili kazanmak
earn n earn kazan n kazan
keep one's wits about one birini zinde tutmak
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
head above water, keep one's su üstünde kafa, bir tane tut
keep a civil tongue in one's head bir sivil dili kafanda tutmak
keep one's chin up birini tutmak
keep one's cool birini sakin tutmak
keep one's distance birinin mesafesini koru
keep one's ear to the ground kulağını yere bırak
keep one's end up sonunu tutmak
keep one's eye on the ball topa göz kulak olmak
keep one's eyes open gözlerini açık tut
keep one's fingers crossed birinin parmaklarını çapraz tut
keep one's hand in birini tutmak
keep one's hands off birinin ellerini uzak tut
keep one's head kafa tutmak
keep one's mouth shut ağzını kapalı tut
keep one's nose clean burnunu temiz tutmak
keep one's nose to the grindstone burnunu değirmen taşına tut
keep one's own counsel kendi tavsiyesine uymak
keep one's place birini tutmak
keep one's powder dry tozunu kuru tutmak
keep one's shirt on birisinin gömleğini giy
keep one's temper birini tutmak
keep one's word bir kelimeyi sakla