earlock

earlock teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earlock saç buklesi