earlobe

earlobe teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earlobe kulak memesi

earlobe terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earlobe reduction kulak memesi küçültme
pulling earlobe kulak memesi çekme