earlies

earlies teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earlies en erken

earlies terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earlies 1960 earlies 1960