earlier han

earlier han teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earlier han han önceki

earlier han terimi için benzer kelimeler ve anlamları

han han
han fei zu han fei zu
han fei-tzu han fei-tzu
han river han nehri
han wu ti han wu ti
han yu han yu
han't han ve # x27 t
hu han-min hu han-min
later han sonra han
shu han shu han
rather han han
other han diğer han
han been han oldu
the han dynasty han hanedanı
han that bunu han
han period han dönemi
han home area network han ev ağı
han ethnic group han etnik grubu
'miracle of the han river' & # 039; han nehrinin mucizesi & # 039;
earlier daha erken
earlier this year senenin başlarında
earlier today bugün erken saatlerde
earlier this month bu aydan daha erken
whichever is earlier hangisi daha erken ise
earlier this week bu haftanın başlarında
earlier termination erken sonlandırma
earlier in the year yılın başlarında
no earlier than daha önce değil
upon the earlier of daha önce
until the earlier of önceye kadar
not earlier than daha önce değil
earlier than daha erken
as noted earlier daha önce belirtildiği gibi
the earlier the better ne kadar erken o kadar iyi
as mentioned earlier daha önce belirtildiği gibi
much earlier daha erken
earlier stage önceki aşama
in earlier times daha önceki zamanlarda
earlier studies önceki çalışmalar
earlier times daha önceki zamanlar
earlier work önceki iş
at the earlier of başında
earlier death erken ölüm
at an earlier stage daha erken bir aşamada
unless terminated earlier daha önce sonlanmadıkça
earlier version önceki sürüm
as discussed earlier daha önce tartışıldığı gibi
earlier years daha önceki yıllar
as stated earlier daha önce belirtildiği gibi
a year earlier bir yıl önce