earl grey

earl grey teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earl grey earl grey

earl grey terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earl grey tea earl grey çay
carter, james earl carter, james earl
earl kont
earl marshal ears marshal
earl of surrey surrey earl
earl palatine earl palatine
earl warren earl warren
fifth earl of rosebery rosebery beşinci earl
first earl of cromer ilk cromer earl
first earl of leicester leicester'in ilk kulakları
first earl of strafford strafford ilk earl
second earl of essex essex'in ikinci kulağı
second earl of shelburne shelburne'ın ikinci kulağı
warren, earl warren, earl
william petty fitzmaurice, second earl shelburne william küçük fitzmaurice, ikinci earl shelburne
earl of earl
earl of sandwich sandviç earl
earl of essex essex earl'i
second earl ikinci earl
earl of wessex wessex earl'ı
earl marshall earl marshall
earl of march yürüyüşü
earl and countess earl ve kontes
duke of earl earl dükü
ninth earl dokuzuncu earl
the earl's seat earl'in koltuğu
earl f earl f
chief justice earl warren baş adalet earl warren
charcoal grey kömür gri
dapple-grey alaca kır renkli
iron grey demir grisi
pearl grey inci grisi
steel grey çelik gri
grey gri
grey area gri alan
grey body gri gövde
grey duck gri ördek
grey eminence gri eminens
grey fox gri tilki
grey friar gri keşiş
grey gum gri sakız
grey heron gri balıkçıl
grey import gri ithalat
grey knight gri şövalye
grey market gri market
grey matter akıl
grey mullet kefal
grey nomad gri göçebe
grey nurse shark gri hemşire köpekbalığı
grey owl gri baykuş