earing

earing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earing earing