eared seal

eared seal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
eared seal kulaklı conta

eared seal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bat-eared yarasa kulaklı
bat-eared fox yarasa kulaklı tilki
cloth-eared bez-kulaklı
crop-eared kısa kesimli
dog-eared sayfaları kıvrılmış kitap
eared kulaklı
flop-eared -flop kulaklı
long white lop-eared uzun beyaz lop-eared
long-eared owl uzun kulaklı baykuş
lop-eared -lop kulaklı
prick-eared -hıyar kulaklı
rabbit-eared bandicoot tavşan kulaklı bandicoot
sharp-eared keskin kulaklı
short-eared owl kısa kulaklı baykuş
red-eared slider kırmızı kulaklı kaymak
eared dove kulaklı güvercin
red eared slider turtle kırmızı kulaklı kaymak kaplumbağa
eared bat kulaklı yarasa
white-eared kob beyaz kulaklı kob
shaft seal lip seal salmastra dudak contası
arctic seal arktik mühür
bearded seal sakallı mühür
broad seal geniş mühür
christmas seal noel mühür
common seal ortak mühür
cylinder seal silindir contası
earless seal kulaksız mühür
elephant seal deniz fili
false solomon's-seal yanlış solomon mühürü
fur seal kürklü fok balığı
fur seal islands kürk mühür adaları
hair seal saç tokası
harbor seal bayağı fok
harbour seal liman mührü
harp seal arp mührü
heat-seal sıcak mühür basmak
hooded seal balonlu fok
hudson seal hudson mühürü
leopard seal leopar foku
lord privy seal özel mahkeme mührü
monk seal keşiş mührü
new zealand fur seal yeni zelanda kürklü fok
pin seal pim mühür
privy seal kraliyet mührü
ringed seal halkalı conta
seal mühür
seal beach seal beach
seal brown kahverengi mühür
seal dog fok köpeği
seal of approval onay damgası