eared

eared teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
eared kulaklı