e post

e post teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e post e posta

e post terimi için benzer kelimeler ve anlamları

post-conflict and post-disaster situations çatışma sonrası ve afet sonrası durumlar
from post to post postadan postaya
post and non-post resources kaynak gönderen ve göndermeyen kaynaklar
post post modernism post modernizm sonrası
post and non-post gönder ve gönder
in post-conflict and post-disaster areas çatışma sonrası ve afet sonrası bölgelerde
post-conflict and post-disaster areas. çatışma sonrası ve afet sonrası alanlar.
post 2 post gönderi 2 gönderi
airborne command post havadan kumanda yazısı
ante-post ante-post
binding post bağlayıcı yazı
command post komuta merkezi
cross-post çapraz sonrası
crown post taç direği
deaf as a post yazı olarak sağır
ex post eski posta
ex post facto fiili sonrası
ex post facto law fiili kanun sonrası
field post office alan postanesi
finger post parmak ucu
first post ilk gönderi
first-past-the-post ilk geçmiş-sonrası
from pillar to post sütundan yazıya
hanging post asılı posta
hitching post otostop sonrası
jack post jack post
joggle post koşu sonrası
king post kral yazısı
lamp-post lamba direği
last post son posta
listening post dinleme yeri
meeting post toplantı yazısı
miter post gönye yayını
newel post tırabzan başı direği
observation post gözlem merkezi
parcel post parsel yayını
penny post kuruş sonrası
pillar to post gönderilecek direk
post posta
post captain kaptan sonrası
post chaise şezlong
post entry kayıt girişi
post exchange değişim sonrası
post factum olgu sonrası
post feminist feminist sonrası
post hoc geçici görev
post hoc, ergo propter hoc hoc sonrası, ergo propter hoc
post horn korna sonrası
post horse at sonrası
post house postane