e layer

e layer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e layer e katman

e layer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

layer by layer katman katman
layer upon layer katman üzerinde katman
layer after layer katmandan sonra katman
layer-by-layer basis katman bazında
layer upon layer of burden yük katmanı
abscission layer abscission katman
active layer aktif katman
air layer hava katmanı
aleurone layer aleurone katmanı
ameloblastic layer ameloblastik tabaka
appleton layer appleton katmanı
atmospheric boundary layer atmosferik sınır tabakası
bacillary layer basiller tabaka
basal layer bazal katman
boundary layer sınır tabakası
choriocapillary layer koriokapiller tabaka
clear layer of epidermis açık epidermis tabakası
cloud layer bulut katmanı
corneal layer kornea tabakası
d layer d katmanı
deep scattering layer derin saçılma tabakası
depletion layer tükenme tabakası
ekman layer ekman katmanı
elastic layer of cornea elastik kornea tabakası
enamel layer emaye katmanı
f layer f katmanı
f1 layer f1 katmanı
f2 layer f2 katmanı
field layer alan katmanı
heaviside layer ağır tabaka
herb layer ot tabakası
horny layer azgın katman
inversion layer ters katmanı
kennelly-heaviside layer kennelly-heaviside tabaka
layer tabaka
layer board tabaka tahtası
layer cake tabakalı kek
layer of rods and cones çubuk ve koni tabakası
limiting layer of cornea kornea sınırlayıcı tabakası
malpighian layer malpighian tabaka
mixed layer karma katman
molecular layer of cerebellar cortex serebellar korteksin moleküler tabakası
moss layer yosun tabakası
muscular layer of mucosa kas mukozası tabakası
occupation layer meslek katmanı
odontoblastic layer odontoblastik tabaka
osteogenetic layer osteogenetik tabaka
ozone layer ozon tabakası
palisade layer palisade katmanı
perforated layer of sclera delikli sklera tabakası