zacatal

zacatal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zacatal zacatal