x share

x share teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x share x paylaşım

x share terimi için benzer kelimeler ve anlamları

share and share alike paylaşın ve paylaşın
share-for-share pay-for-pay
share for share exchange hisse değişimi için hisse
share and per share amounts hisse ve hisse başına miktar
share-by-share basis pay bazında
share for share basis pay bazında pay
a share for share exchange hisse değişimi için hisse
angel's share angel'ın payı
audience share izleyici payı
book share kitap payı
cost-share maliyet payı
deferred share ertelenmiş pay
earnings per share hisse başına kazanç
financial times industrial ordinary share index finansal zamanlar endüstriyel adi hisse senedi endeksi
flat-share düz payı
ft share indexes ft hisse endeksleri
half-share yarım payı
job-share iş paylaşımı
lion's share aslan payı
market share pazar payı
ordinary share sıradan paylaşım
preference share tercih paylaşımı
ride-share binmek paylaşım
share pay
share account hesap paylaş
share certificate hisse senedi
share draft taslak paylaş
share index hisse endeksi
share market paylaşım marketi
share of voice sesin payı
share option paylaşım seçeneği
share premium hisse primi
share shop dükkan paylaşmak
share-milker paylaşım milker
time-share devre mülk
uncertificated share belgelenmemiş hisse
golden share altın payı
share capital sermaye
share price hisse fiyatı
fair share adil paylaşım
revenue share gelir payı
share of wallet cüzdan payı
share premium account premium hesap paylaş
issued share capital çıkarılmış sermaye
lion's share aslan payı
share of payı
share in paylaş
profit share kar payı
per share hisse başına
share purchase agreement satınalma anlaşmasını paylaş