not apparent

not apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
not apparent belli değil

not apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it is not apparent belli değil
is not apparent belli değil
are not readily apparent kolayca görünmüyor
not readily apparent kolayca görünmüyor
are not apparent belirgin değil
not apparent from belli değil
not immediately apparent hemen belli değil
not be apparent belirgin olmamak
was not apparent belirgin değildi
may not be readily apparent kolayca görünmeyebilir
was not apparent that belli değildi
is not apparent that belli değil
it was not apparent belli değildi
that are not readily apparent from other sources diğer kaynaklardan kolayca anlaşılmayan
not as apparent göründüğü gibi değil
not easily apparent kolay belli değil
not clinically apparent klinik olarak belirgin değil
was not apparent for için belirgin değildi
not being readily apparent kolayca belli olmamak
there does not seem to be any reason for this apparent inconsistency bu açık tutarsızlığın herhangi bir sebebi görünmüyor
is not immediately apparent hemen belli değil
apparent bariz
apparent candlepower belirgin mum gücü
apparent horizon görünür ufuk
apparent magnitude görünür büyüklük
apparent movement belirgin hareket
apparent solar day görünür güneş günü
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent time görünür zaman
apparent wind görünür rüzgar
heir apparent veliaht
non-apparent olmayan belirgin
become apparent belirginleşmek
readily apparent kolayca görünür
became apparent görünür olmak
it is apparent bu bariz
becomes apparent belirginleşir
is apparent belirgin
it became apparent belli oldu
apparent power görünür güç
it is apparent that belli ki
immediately apparent hemen görünür
it becomes apparent belirginleşir
was apparent belliydi
are apparent belirgin
apparent from belirgin
be apparent belirgin olmak
will become apparent belirginleşecek
will be apparent belirgin olacak
becoming apparent belirginleşmek