l have

l have teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have sahibim

l have terimi için benzer kelimeler ve anlamları

have been found to have olduğu bulundu
have and have not sahip ve değil
have been shown to have sahip olduğu gösterildi
i would have loved to have been olmak isterdim
i would have liked to have been olmak isterdim
unesco that have been adopted or have taken place since bu tarihten beri kabul edilmiş veya yapılmış olan unesco
i would have liked to have had sahip olmak isterdim
have been shown to have had sahip olduğu gösterildi
i would have like to have sahip olmak isterdim
once you have have finished bir kere bittiğinde
i would have liked to have gone gitmeyi çok isterdim
would have liked to have been able yapabilmek isterdi
would have loved to have sahip olmak isterdi
have have there been any hiç olmuş mu
i have have lunch öğle yemeğimi yedim
what did i have have neyim var
i would have loved to have done so öyle yapmayı çok isterdim
have you ever have an operation hiç ameliyat oldun mu
i would have liked to have done yapmayı çok isterdim
have or have had in the past geçmişte yaşadım ya da yaşadım
we have to have patience sabrımız olmalı
have been reported to have bildirilmiş
you may have noticed that i have not been well lately. so, i son zamanlarda pek iyi olmadığımı fark etmiş olabilirsin. yani ben
we would, of course, have liked to have gone further in some elbette bazılarında daha ileriye gitmek isterdik
would have like to had have sahip olmak isterdim
would have liked to have had sahip olmak isterdi
have become used to have alışmış olmak
we have have processed işledik
that have come to our notice, or which we have tested bu bizim bildirimize geldi, ya da test ettik.
i would have liked to have been more involved daha fazla dahil olmak isterdim
that have been adopted or have taken place since o zamandan beri kabul edilmiş veya
you don't have to have a college degree üniversite diplomasına sahip olmak zorunda değilsin
across the globe, incomes have stagnated while prices have soared. tüm dünyada fiyatlar yükselirken, gelirler durgunlaştı.
would have liked to have seen görmek isterdi
to have have something accounted for hesaba katılmış bir şeye sahip olmak
we have to come forward with a proposal - as mr crowley and others have do bir teklifle gelmek zorundayız - bay crowley ve diğerleri gibi
have have typically been used tipik olarak kullanılmış
there wouldn't have have olmazdı & # 039;
have been reported to have had sahip olduğu bildirildi
i should have liked to have gone gitmiş olmayı sevmeliydim
have been designated and have accepted their position belirlenmiş ve pozisyonlarını kabul etmiş
do not have have to worry endişelenmene gerek yok
ants in one's pants, have bir 'nin pantolonundaki karıncalar,
as luck would have it şansın olduğu gibi
ass in a sling, have one's sling bir eşek, bir tane var
bats in one's belfry, have birinin çan kulesinde yarasalar var
be-have davranmak
big head, have a koca kafa, bir
big mouth, have a koca ağızlı
bone to pick, have a almak için kemik