daguerreotypist

daguerreotypist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daguerreotypist daguerreotypist