daguerreotype

daguerreotype teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı