daguerre

daguerre teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daguerre daguerre