dagoba

dagoba teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dagoba dagoba