dago red

dago red teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dago red dago kırmızısı

dago red terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dago büyük okyanus adaları yerlisi
international red cross and red crescent movement uluslararası kırmızı haç ve kırmızı hilal hareketi
red red wine kıpkırmızı şarap
red cross red crescent kızıl haç kızıl hilal
the international federation of red cross and red crescent s uluslararası kırmızı haç federasyonu ve kırmızı hilal s
red cross and red crescent kırmızı haç ve kırmızı hilal
international conference of the red cross and red crescent uluslararası kızılhaç ve kızılhaç konferansı
red cross and red crescent societies kırmızı haç ve kırmızı hilal toplumları
international red cross and red crescent uluslararası kırmızı haç ve kırmızı hilal
red cross or red crescent society kızılhaç veya kızıl hilal toplumu
federation of red cross and red crescent societies kızılhaç ve hilal toplumları federasyonu
red cross red crescent movement kırmızı haç kırmızı hilal hareketi
national red cross or red crescent societies ulusal kızılhaç veya hilal toplumları
adrianople red adrianople kırmızı
arctic red river arktik kızıl nehir
blood red kan kırmızısı
blood-red kan kırmızısı
blue-red mavi kırmızı
brick red tuğla kırmızısı
cadmium red kadmiyum kırmızı
catch red-handed kırmızı elli yakalamak
cherry red kiraz kırmızısı
cherry-red spot kiraz kırmızısı nokta
cherry-red spot myoclonus syndrome kiraz kırmızısı spot miyoklonus sendromu
chinese red çince kırmızı
chlorophenol red klorofenol kırmızı
chrome red krom kırmızısı
citrus red mite narenciye kırmızı akarı
colorado red cedar colorado kırmızı sedir
congo red kongo kırmızısı
cresol red kresol kırmızı
dream of the red chamber kırmızı oda rüyası
eastern red cedar doğu kırmızı sedir
eastern-red-cedar doğu-kırmızı-sedir
english red ingilizce kırmızı
eric the red kırmızı eric
european red mite avrupa kırmızı akar
fire red ateş kırmızısı
fire-engine red itfaiye kırmızısı
harrison red harrison kırmızı
in the red kırmızıda
indian red hint kırmızısı
infra-red kızılötesi
little red riding hood kırmızı başlıklı kız
mars red mars kırmızısı
methyl red metil kırmızısı
old red sandstone eski kırmızı kumtaşı
paint the town red şehri kırmızıya boya
phenol red fenol kırmızısı
pompeian red ponpon kız