dago

dago teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dago büyük okyanus adaları yerlisi

dago terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dago red dago kırmızısı