dagmar

dagmar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dagmar dagmar