daggered

daggered teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daggered kamalı