daggerboard

daggerboard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daggerboard daggerboard