daftness

daftness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daftness daftness