daft

daft teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı