daffy

daffy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daffy daffy

daffy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

daffy duck daffy duck