daffing

daffing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daffing daffing