daffadowndilly

daffadowndilly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daffadowndilly daffadowndilly