daesh

daesh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daesh daesh