daemonic

daemonic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daemonic çılgın