daddah

daddah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daddah daddah