dad and dave

dad and dave teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dad and dave baba ve dave

dad and dave terimi için benzer kelimeler ve anlamları

my dad's dad babamın babası
rich dad, poor dad zengin baba fakir baba
dave dave
dave matthews band dave matthews band
dave mathews band dave mathews band
dave graham dave graham
dave brubeck dave brubeck
dave eggers dave eggers
mum-and-dad investor anne-baba yatırımcısı
mum and dad anne ve baba
mom and dad anne ve baba
my dad and me babam ve ben
my mom my dad and i annem babam ve ben
mom and dad take care of anne ve baba ilgilenmek
i love mom and dad anne ve babayı seviyorum
with my dad and my babam ve benim
at home with mum and dad evde anne ve baba ile
between mom and dad annemle babam arasında
me and my dad will ben ve babam edeceğim
my mom and dad had been separated for a long annem ve babam uzun süre ayrı kalmıştı
dad baba
dad bod baba bod
dad joke baba şakası
dad rock baba rock
dad-blamed baba-suçladı
dad-blasted baba-püskürdü
dad-burned baba yanmış
dad-gum baba-sakız
dad-gummed baba-gummed
dad-in-law baba-in-law
dead-beat dad dövülmüş baba
deadbeat dad deadbeat baba
do-dad do-baba
helicopter dad helikopter baba
ho-dad ho-baba
nascar dad nascar baba
my dad babam
i love you dad seni seviyorum baba
stay at home dad evde kal baba
i love my dad ben babamı seviyorum
her dad onun babası
love my dad babamı sev
dear dad sevgili babam
american dad amerikalı baba
i miss my dad babamı özledim
new dad yeni baba
dad-to-be baba-to-be
miss you dad seni özledim baba
sure dad tabi baba
old dad yaşlı baba