dactyloscopy

dactyloscopy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dactyloscopy dactyloscopy