dactylic

dactylic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dactylic dactylic