dactyl

dactyl teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dactyl bir şiir ölçüsü