dack

dack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dack dack