dacite

dacite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dacite dasit

dacite terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dacite stocks dasit stokları
dacite dikes dasit penseyi