dacca

dacca teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dacca dacca