dacarbazine

dacarbazine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dacarbazine dakarbazin

dacarbazine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

temozolomide dacarbazine temozolomid dakarbazin