dabs

dabs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dabs dabs